PRATİK BİLGİLER

» Amortisman Sınırı
» Vergiden Müstesna Yemek Bedeli
» Emlak Vergisi Oranları
» Fatura Düzenleme Sınırı
» Değer Artış Kazançları İstisna Tutarları
» Kıdem Tazminatı Tavanı
» Usulsüzlük Cezalarına Ait Cetvel
» Yıllık Ücretli İzinler

MUH. STANDARTLARI

Ülke içinde kullanılan muhasebe standartlarını uluslararası standartlarla bütünleştirebilmek için 1995 yılından bu yana 43 uluslararası muhasebe standardı Türkiye’ye ...

T.C. RESMİ GAZETE

GÜNCEL YAZILAR


Nakdi Yemek Bedeli İstisnası Ne Anlama Geliyor, Çalışanlar İçin Ne Tür Riskler İçeriyor? (28.09.2022)

Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın İstanbul Ticaret Odası’nın düzenlediği ödül programında yaptığı konuşma...
ayrıntılar için tıklayın

Vergi Hatalarının Düzeltilmesiyle İlgili Yeni Kararlar (5) (28.09.2022)

Vergi hatalarının düzeltilmesiyle ilgili bu altıncı ve son makalem. Yazılabilecek daha çok yargı kararı var ama bu kadarı...
ayrıntılar için tıklayın

4/1-A, 4/1-B ve 4/1-C Çalışması Olanlara SGK Hangisinden Maaş Bağlar? (28.09.2022)

4/1-a (SSK) , 4/1-b (Bağ-Kur) ve 4/1-c (memur) çalışması olanlara 1 Ekim 2008 ve sonrasında ilk defa sigortalı olanlara...
ayrıntılar için tıklayın

Sigortalının Yetim Çocuklarına Ölüm Aylığı Bağlanması (27.09.2022)

SGK tarafından sigortalılara 5510 sayılı Kanunla getirilen birçok önemli hak bulunmaktadır. Sigortalının vefatı halinde...
ayrıntılar için tıklayın

Haksız İşlemlerde Yeni Yol İhtiyacı (27.09.2022)

Hemen her idari işlemde olabileceği gibi vergilendirme işlemlerinde da hata olabilir. İdari işlemlerde hataların...
ayrıntılar için tıklayın

Emeklilik Başvurusu İçin 2022 Mi 2023 Mü Avantajlı Olacak? (27.09.2022)

Şuan işsizlik ödeneği almaktayım ve 03.09.2022 tarih itibarıyla emeklilik için gerekli tüm koşulları sağlamış...
ayrıntılar için tıklayın

Tüketici Kredisi ve Konut Finansmanı Sözleşmelerine Düzenleme (26.09.2022)

31962 sayılı 23 Eylül 2022 tarihli Ticaret bakanlığının Tüketici Kredisi  Sözleşmeleri Yönetmeliğinde Değişiklik...
ayrıntılar için tıklayın

Zirai Faaliyette Bilgi Edinme ve Yapılanma (26.09.2022)

Zirai Kazanç İl Komisyonu; valinin başkanlığında defterdar, gelir müdürü, ziraat müdürü, veteriner müdürü, il merkezindeki...
ayrıntılar için tıklayın

İşveren Kreş Açmazsa İş Sözleşmesi Feshedilebilir Mi? (26.09.2022)

Kreş açma yükümlülüğünü yerine getirmeyen işveren karşısında işçinin iş sözleşmesini fesih hakkı var mı? Bu tür bir...
ayrıntılar için tıklayın

Staj Sigortası İçin Çalışma Bakanı Umut Işığını Yaktı (26.09.2022)

Ülke genelinde EYT’liler çıkarılacak olan kanun için nefesini tutmuşken Çalışma Bakanından staj sigortalıları için de...
ayrıntılar için tıklayın

İntifa Hakkında Veraset Ve İntikal Vergisi Sorunsalı (26.09.2022)

Son zamanlarda vergi daireleri tarafından miras yoluyla intikal eden gayrimenkul ile gayrimenkul üzerinde yer alan murise...
ayrıntılar için tıklayın

Danıştay Hasılat Paylaşımına Son Noktayı Koydu! (26.09.2022)

Danıştay, inşaat sektörü açısından son derece önemli ve yıllarca tartışması devam eden ihtilaflı bir konuyu daha çözüme...
ayrıntılar için tıklayın

Vergide Kaçakçılık Suçları ve Cezaları (26.09.2022)

Vergi Usul Kanunu’nun 359’uncu maddesinde “Kaçakcılık Suçları ve Cezaları” yer almaktadır. Şöyle ki; a) Vergi kanunlarına...
ayrıntılar için tıklayın

Yapılandırmayı İhlal Edenlere Yeni Bir Fırsat (26.09.2022)

Vadesinde ödenmeyen vergi ve sigorta borçları; son 6 yılda darbe girişimi, aşırı kur yükselişleri, yükselen kredi faizleri...
ayrıntılar için tıklayın

Ücretsiz İzinde İşçinin Onayı Gerekir (26.09.2022)

■ İşveren, kendi isteğiyle çalışanlarını yıllık ücretli izne, ücretsiz izne veya idari izne gönderebilir mi? Yıllık iznin...
ayrıntılar için tıklayın

Memurlar, EYT Düzenlemesinin Kapsamı Dışında Mı? (26.09.2022)

EYT/“Emeklilikte Yaşa Takılanlar” emeklilik mağdurları, EYT meselesinin 23. Sene-i devriyesinde ilk defa çözüme bu kadar...
ayrıntılar için tıklayın

30 Günü Aşan Prim Günü Dikkate Alınır Mı? (26.09.2022)

Ekim 1996 işe girişim, Mart 1971 doğumum. SSK'lıyım. Hükümetin çıkaracağı EYT yasası formülleri arasında 9.000 prim günü...
ayrıntılar için tıklayın

Konut Teslimlerinde KDV Oranı (24.09.2022)

29.03.2022 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanan 5359 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararıyla “Mal ve Hizmetlerde Uygulanacak Katma...
ayrıntılar için tıklayın

İş Kazasında Özellikli Durumlar (24.09.2022)

Genel olarak çalışanların iş yerinde işlerini yaparken kaza geçirmeleri hâli iş kazası olarak bilinmektedir. Ancak SGK...
ayrıntılar için tıklayın

Çarşı ve Mahalle Bekçisi Emeklisine İlave Ödeme (23.09.2022)

21 yıl emniyet hizmetleri sınıfı, 4 yıl özel sektör sigorta olmak üzere 25 yıl 3 ay 17 gün hizmetle 2002 yılında emekli...
ayrıntılar için tıklayın

Çalışma Belgesi Vermeyen İşverene Ceza Var (23.09.2022)

İş Kanunu ile işverenlere getirilen yükümlülüklerden birisi de işçinin işten ayrılması durumunda tecrübesi ve mesleğini...
ayrıntılar için tıklayın

Vergi Hatalarının Düzeltilmesiyle İlgili Yeni Kararlar (4) (23.09.2022)

Vergi hatalarının düzeltilmesi konusuna devam. Bugün, 24 Mart 2021 tarihli DÜNYA’da yayınlanan makalemin bir kısmını...
ayrıntılar için tıklayın

Raporluyken İşten Ayrılan Sigortalıların Rapor Onayı Nasıl Yapılır? (23.09.2022)

13/9/2022 tarihinde işten ayrılan sigortalımızın 12/9/2022 ila 16/9/2022 tarihleri arasında devam eden raporu var...
ayrıntılar için tıklayın

Herkes İhracat Yapabilir (23.09.2022)

2023 Türkiye İhracat Stratejisi ve Eylem Planı'nda, 2023 yılı için 500 milyar dolarlık ihracat hedefi belirlenmiştir...
ayrıntılar için tıklayın

Danıştay, Ofisi Konut Olarak Satanların Tüm Ümitlerini Yok Etti (22.09.2022)

Danıştay tarafından verilen son kararlar etkili sonuçlar doğurmaya devam ediyor. Maliye’nin yaptığı düzenlemelerden...
ayrıntılar için tıklayın

Vergilemede Zaman Aşımı ve Özellikli Durumlar (22.09.2022)

Genel olarak, zaman aşımı bir alacağın doğumunu takip eden kanunla belirtilmiş olan bir süre içerisinde alacaklının...
ayrıntılar için tıklayın

Nakit Sermaye Artırımı Teşviki Geçici Olarak Vergide Kayıp Mı Oldu? (22.09.2022)

Gelir vergisi mükelleflerinden ticari kazanç sahipleri ile serbest meslek kazancı sahipleri ve kurumlar vergisİ...
ayrıntılar için tıklayın

Vergi Hatalarının Düzeltilmesiyle İlgili Yeni Kararlar (3) (21.09.2022)

Vergi hatalarının düzeltilmesi konusuna devam. Birisi genel çerçeveyi çizen, ikisi konuyu yargı kararları üzerinden...
ayrıntılar için tıklayın

EYT’liler SGK Borçlanma Paralarını Geri Alabilir Mi? (20.09.2022)

Kamuoyunda geriye dönük SGK hizmeti kazanma olarak bilinen hizmet borçlanmaları, çalışanlara emeklilikte avantajlar...
ayrıntılar için tıklayın

Vefat Eden Sigortalının Eş ve Çocuklarına Aylık Bağlanmasında Şartlar (20.09.2022)

Sosyal güvenlikte belki de en önemli haklardan birisi sigortalının vefat etmesi üzerine geride kalan eşine, çocuklarına...
ayrıntılar için tıklayın

“KDV Tevkifatında Güncel Uygulamalar” (20.09.2022)

KDV Tevkifatı, KDV uygulamasının en karmaşık vergi türü olarak dikkat çekmektedir. Türkiye vergi gelir kalemleri arasında...
ayrıntılar için tıklayın

İşe Başlayan Yetimin Aylığı Ne Zaman Kesilir? (20.09.2022)

Kızım, 2021 yılı Kasım ayında vefat eden 4/a sigortalısı annesinden yetim aylığı almakta iken 12.09.2022 tarihi...
ayrıntılar için tıklayın

Gayrimenkul Yatırım Fon ve Ortaklıklarının Kazançlarına İlişkin İstisna (19.09.2022)

Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 5’inci maddesi istisnaları düzenlemektedir. 7394 sayılı kanunla kurumlar vergisi ...
ayrıntılar için tıklayın

Vergi Hukukunda Yoklama (19.09.2022)

Vergi Usul Kanunu’nun 127’nci maddesinde ifade edildiği üzere, “Yoklamadan maksat, mükellefleri ve mükellefiyetle ilgili...
ayrıntılar için tıklayın

Danıştay Vakıflarda Kafa Karışıklığı Yarattı! (19.09.2022)

Danıştay son dönemlerde verdiği kararlar ile, Maliye ile mükellefler arasında uyuşmazlığa neden olan çok sayıda konuyu...
ayrıntılar için tıklayın

Bazı Varlıkların Ekonomiye Kazandırılması (19.09.2022)

Hazine ve Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı) tarafından yayımlanan “Bazı Varlıkların Ekonomiye Kazandırılması...
ayrıntılar için tıklayın

Çift Sigortalı Çalışmak (19.09.2022)

■ İşçi olarak çalışan birisinin aynı anda ikinci bir işte çalışması İş Kanunu bakımından engel doğurur mu? Aslan Y...
ayrıntılar için tıklayın

Son Dört Ayda 500 Milyar Açık (19.09.2022)

Hazine ve Maliye Bakanlığı, ağustos ayı Merkezi Yönetim Bütçe sonuçlarını açıkladı. Buna göre; bütçe ağustos ayında...
ayrıntılar için tıklayın

EYT’liler Dikkat! Bu Harfler Varsa Emekliliğiniz Tehlikeye Girebilir! (17.09.2022)

EYT’liler/Emeklilikte Yaşa Takılanlar 23 yıldan beri müktesep haklarının iadesini beklemektedir. Hükûmet tarafından EYT...
ayrıntılar için tıklayın

Okula Giden Çocuklarınız Varsa Bu Eğitim Yardımlarını Ücretsiz Alabilirsiniz! (17.09.2022)

Bu hafta okullar açıldı. Yüksek enflasyon ve hayat pahalılığı velileri kara kara düşündürüyor. Aileler hâlen çocuklarının...
ayrıntılar için tıklayın

İkisi De Memur Olan Eşlere Bağlanacak Ölüm Aylığı Oranı (17.09.2022)

Öğretmenim. Eşim de öğretmendi vefat etti. Çocuğumuz yok. Eşimden bana yüzde 50 oranında maaş bağlandı. Ancak 5434 sayılı...
ayrıntılar için tıklayın

Kısmi Süreli Çalışanlarla İlgili Ufak Bir Dokunuşa İhtiyaç Var! (16.09.2022)

Kısmi süreli sözleşme imzaladığımız ve 13/9/2022 tarihinde işe alacağımız sigortalı için işe giriş bildirgesi...
ayrıntılar için tıklayın

Danıştay’dan Kanuni Temsilcileri Rahatlatan Karar (16.09.2022)

Ülkemizde, 31 Ağustos 2022 tarihi itibariyle Kurumlar Vergisi mükellefi sayısı 1 milyon 35 bin 975'tir. Gelir İdaresi...
ayrıntılar için tıklayın

'İş'te Sosyal D'ev'let  (15.09.2022)

CUMHURİYET tarihinin en büyük sosyal konut projesi 'İLK EVİM' başladı. 2 MİLYON vatandaş için 500 bin konut yapılacak...
ayrıntılar için tıklayın

Halka Açık Anonim Ortaklıklarında Kâr Payı Dağıtımı ve Vergileme (15.09.2022)

Bilindiği gibi Halka açık ortaklıklar kitle fonlaması platformları aracılığıyla para toplayanlar hariç olmak üzere...
ayrıntılar için tıklayın

Örtülü Sermayede Düzeltme Koşulunun Uygulanabilirliği (15.09.2022)

Kurumlar Vergisi Kanunu’nda,(KVK) sermaye şirketlerinin özsermayelerinin üç katını aşan ilişkili kişiden yapılmış...
ayrıntılar için tıklayın

EYT’lilerin 25 yıllık sigortalılık süresi nasıl belirlenecek? (14.09.2022)

Genel olarak çalışanların emekliliğe hak kazanıp kazanmadıklarının tespitinde, sigortalılık süresi, prim ödeme gün sayısı...
ayrıntılar için tıklayın

Vergi hatalarının düzeltilmesiyle ilgili yeni kararları (2) (14.09.2022)

Vergi hatalarının düzeltilmesi konusuna devam. İlk makalede vergi hatalarının düzeltilmesine ilişkin genel bir çerçeve...
ayrıntılar için tıklayın

İlmuhaber ve vergi uygulamaları (13.09.2022)

“İlmühaber” adı verilen menkul kıymet, anonim şirketlerde pay sahipliğinin tevsiki ve pay sahipliği haklarının kullanımı...
ayrıntılar için tıklayın

Birden fazla taşınmaz satışına vergi sürprizi! (12.09.2022)

Yazının başlığını okur okumaz “taşınmaz satışındaki vergi sürprizi ne, taşınmaz satışına yeni vergi mi geldi?” diye...
ayrıntılar için tıklayın

Vergi hatalarında düzeltme ve reddiyet (12.09.2022)

Vergi Usul Kanunu’nun (vuk) 116’ncı maddesinde vergi hatasının tanımı yapılmıştır. Bu tanımlamaya göre “Vergi hatası...
ayrıntılar için tıklayın

Dul ve yetim maaşlarının kesilmesine ilişkin merak edilenler! (12.09.2022)

Sosyal Güvenlik Kurumu, sadece belirli bir sigortalılık süresini, prim gün şartını ve yaş şartlarını yerine getiren...
ayrıntılar için tıklayın

Bankadan alınan promosyonlara vergi yok (12.09.2022)

Ülkemizde, 14 milyon emekli ve 28 milyon çalışan var. Bankaların emeklilere, kamu ve özel sektörde çalışanlara, çalıştığı...
ayrıntılar için tıklayın

Sigortalı çalışmaya başlamadan önce engelli olanların emekliliği (09.09.2022)

Engellilerin emekliliği diğer çalışanlara göre daha avantajlıdır. Çalışma hayatında engellilerin korunması ve daha erken...
ayrıntılar için tıklayın

Vergi hatalarının düzeltilmesiyle ilgili yeni yargı kararları (1) (09.09.2022)

Bir önceki yazımda vergi hatalarına ve düzeltilmesine ilişkin genel bir çerçeve çizmiş, yargı kararlarının genel olarak...
ayrıntılar için tıklayın

Limited şirket müdürlerinin ibrası (08.09.2022)

Limited şirketin müdürleri, görevlerini özenli bir şekilde yerine getirmek ve şirketin menfaatlerini gözetmek zorundadır.
ayrıntılar için tıklayın

Gerçek faydalanıcıları bildirme yükümlülüğüne ilişkin ilave açıklamalar (08.09.2022)

19 Ağustos 2021 tarihli DÜNYA gazetesinde yayımlanan yazımızda ayrıntılı olarak açıklandığı üzere; 529 Sıra No.lu Vergi...
ayrıntılar için tıklayın

Redd-i miras yapana maaş bağlanır mı? (08.09.2022)

Değerli okurlar, bugün sizlere sigortalının ve emeklinin vefatı halinde mirasından çok borcu olup bu mirası reddettikleri...
ayrıntılar için tıklayın

İş dünyası zorunlu avukat bulundurma tutarının artırılmasını istiyor! (07.09.2022)

Anonim şirketler ile kooperatiflerin dava, icra takibi veya avukatlık işi olmasa dahi sözleşmeli avukat bulundurma...
ayrıntılar için tıklayın

Kıdem tazminatı hangi hallerde alınır ve nasıl hesaplanır? (07.09.2022)

Kıdem tazminatı, genel olarak işverene ait bir ya da birkaç işyerinde belli bir süre çalışmış bir işçinin, işini kaybetmesi..
ayrıntılar için tıklayın