PRATİK BİLGİLER

» Amortisman Sınırı
» Vergiden Müstesna Yemek Bedeli
» Emlak Vergisi Oranları
» Fatura Düzenleme Sınırı
» Değer Artış Kazançları İstisna Tutarları
» Kıdem Tazminatı Tavanı
» Usulsüzlük Cezalarına Ait Cetvel
» Yıllık Ücretli İzinler

MUH. STANDARTLARI

Ülke içinde kullanılan muhasebe standartlarını uluslararası standartlarla bütünleştirebilmek için 1995 yılından bu yana 43 uluslararası muhasebe standardı Türkiye’ye ...

T.C. RESMİ GAZETE

GÜNCEL YAZILAR


Genç girişimcilerde kazanç istisnasında son durum (21.09.2023)

10 Şubat 2016 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe 6663 Sayılı “Gelir Vergisi Kanunu İle Bazı Kanunlarda...
ayrıntılar için tıklayın

Cezası işçi başına ayda 956 TL (21.09.2023)

İşçi ücretlerinin banka aracılığıyla ödenmesinde 5 personel kuralı uygulanıyor. Ayrıca Maliye Bakanlığı'nca belirlenen...
ayrıntılar için tıklayın

Son dönemde verilen Anayasa Mahkemesi iptal kararları (20.09.2023)

2023 yılı, vergi düzenlemelerinin Anayasa’ya aykırılığı iddiaları açısından yoğun geçiyor. Deprem nedeniyle ihdas edilen...
ayrıntılar için tıklayın

Reklam ve sponsorluk harcamalarında kafa karışıklığı! (19.09.2023)

Ekonomimizde son dönemdeki enflasyon ve vergi oranlarındaki artış sebebiyle mükelleflerin vergi ödemeleri önemli oranda...
ayrıntılar için tıklayın

Sözleşmeli avukat zorunluluğu yeniden düzenlenmelidir (19.09.2023)

Avukatlık mesleğinin amacı, hukuki ilişkilerin düzenlenmesini, her türlü hukuki sorun ve anlaşmazlıkların adalet ve...
ayrıntılar için tıklayın

Vergi uyuşmazlıkları nasıl yönetilmeli? (18.09.2023)

Vergi konularında çoğu zaman dava dosyasının hazırlanması ve sürecin yönetilmesinde, biz avukatlar pek hoşlanmasak...
ayrıntılar için tıklayın

Servis güzergahı değiştirilen işçi tazminatı alır (18.09.2023)

Yüz kızartıcı bir sebep olmadığı sürece her ne nedenle olursa olsun işten çıkarılana tazminatı ödeniyor. Bazı durumlarda...
ayrıntılar için tıklayın

Ücretli Çalışan Sayısında Artış (15.09.2023)

Ücretli çalışan sayısı, temmuzda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 4,4 artış göstererek 15 milyon 166 bin 88 kişiye çıktı...
ayrıntılar için tıklayın

Yeni OVP’de (2024-2026) İstihdam ve Sosyal Güvenlikte Öncelikli Reform Alanları (15.09.2023)

Orta Vadeli Program (OVP); makro politikaları, ilkeleri, hedef ve gösterge niteliğindeki temel ekonomik büyüklükleri...
ayrıntılar için tıklayın

Asgari Ücret Desteğinden Yararlanma Şartları (15.09.2023)

2023 yılında Temmuz ila Aralık aylarında/döneminde uygulanacak asgari ücret desteği hakkında SGK tarafından 01/09/2023...
ayrıntılar için tıklayın

Orta Vadeli Program'da Teşvik ve Sosyal Güvenlik Tedbirleri (15.09.2023)

Türkiye ekonomisine ilişkin hedef ve politikaların yer aldığı Orta Vadeli Program (OVP) geçtiğimiz günlerde...
ayrıntılar için tıklayın

Apartman Konutunda Oturan Kapıcı Ücretsiz Çalıştırılabilir Mi? (15.09.2023)

Apartmanın kapıcı dairesinde oturan bir kişi haftada bir gün binanın temizliğini yapıyor ve akşamları çöpleri döküyor...
ayrıntılar için tıklayın

Bütçe Açığını Kapatmak İçin, Hazine Arazilerinin Yüzde 25’i Satışa Çıkarıldı (14.09.2023)

Geçen hafta yayımlanan Orta Vadeli Planı (OVP, 2024-2026) epey tartıştık. Geçen yıl olduğu gibi, bu yıl da ek bütçe...
ayrıntılar için tıklayın

Teşvik Belgeli Yatırımlara Belge Harici Sağlanan Muafiyetleri Biliyor Muydunuz? (14.09.2023)

Yatırımlara sağlanan teşvikler; tasarrufların katma değeri yüksek yatırımlara yönlendirilmesine, üretim ve istihdamın...
ayrıntılar için tıklayın

Sahte Fatura Kullanan Mükelleflerin Rüc’u Hakkı Var Mıdır? (14.09.2023)

Ülkemizde yapılan vergi incelemelerinin yaklaşık % 50’sinden fazlası sahte belge kullanma incelemeleridir. Sahte fatura...
ayrıntılar için tıklayın

Vergi Reformu Artık Kaçınılmaz (14.09.2023)

Hazine ve Maliye Bakanımız bir TV kanalında ekonomik gidişat ve OVP’yi değerlendirirken önemli açıklamalarda bulundu...
ayrıntılar için tıklayın

Yurt Dışından Alınan Yazılımlarda Vergileme (14.09.2023)

5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 3’üncü maddesinin ikinci fıkrasında, kanunun birinci maddesinde sayılı kurumların...
ayrıntılar için tıklayın

GES Yatırımlarında İndirimli Kurumlar Vergisi ve Uygulamada Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar (13.09.2023)

GES Yatırımlarında İndirimli Kurumlar Vergisi ve Uygulamada Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar 1.Giriş Son yıllarda...
ayrıntılar için tıklayın

Şirketlerin Kendi Hisselerini Satın Alması Bir Nevi Vergi Teşviki Olarak Kullanılabilir Mi? (13.09.2023)

Şirketlerin kendi hisselerini satın alması bir nevi vergi teşviki olarak kullanılabilir mi? 6102 Sayılı Türk Ticaret..
ayrıntılar için tıklayın

Eğitim Öğretim Yılı Başlarken, İlgilenenlere Vergi Notları (13.09.2023)

Tüm sınıf ve kademelerde 2023-2024 eğitim-öğretim yılı bu hafta başı itibariyle başladı. Eğitim alanında yatırım yapan...
ayrıntılar için tıklayın

Temmuz Ayı Özelgeleri  (12.09.2023)

Bilindiği gibi Gelir İdaresinin kazanç vergilerine ilişkin önemli ve pek çok mükellefi ilgilendirebilecek özelgelerini...
ayrıntılar için tıklayın

Enflasyon Muhasebesi Uygulamalarında Envanter (12.09.2023)

Bilindiği üzere yıl sonu itibari ile enflasyon muhasebesi uygulanmaya başlıyor. 7352 sayılı Kanunla eklenen...
ayrıntılar için tıklayın

Afetzedelere Bağışlanacak Konutların İnşasına İlişkin Yapılan Teslimlere Sağlanan KDV İstisnası (11.09.2023)

Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 47) 07/09/2023 Tarihli Ve 32302...
ayrıntılar için tıklayın

Genel Sağlık Sigortası Uygulamasında ‘İlave Ücret’ Esasları (11.09.2023)

Üniversite hastaneleri, vakıf üniversite hastaneleri ve özel hastaneler, tedavi ettikleri hastalar nedeniyle hem SGK’dan...
ayrıntılar için tıklayın

Binek Oto Amortisman Giderlerinde ve Satış Kazancının Tespitinde Özellikli Durumlar (11.09.2023)

Kıymetli okurlarım, bugünkü yazımda vergi mükelleflerinin binek otomobil iktisabı nedeniyle katlandıkları maliyetlerin...
ayrıntılar için tıklayın

2024 Yılında 3,899 Milyar TL Faiz Ödeyeceğiz (11.09.2023)

Tüm ekonomi çevrelerinin beklediği 19. OVP geçen hafta açıklandı. Enflasyon ve büyüme en çok odaklanan konular oldu...
ayrıntılar için tıklayın

Danıştay’dan Serbest Meslek Erbabına Kötü Haber! (11.09.2023)

Danıştay’dan vergi mükelleflerine hep iyi haber gelecek değil ya, bazen de olumsuz - kötü haberler de gelebiliyor...
ayrıntılar için tıklayın

Transfer Fiyatlandırması Yoluyla Örtülü Kazanç Dağılımı (11.09.2023)

Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 13/1 maddesine istinaden “Kurumlar, ilişkili kişilerle emsallere uygunluk ilkesine aykırı...
ayrıntılar için tıklayın

Ek MTV’de Asparagas Haberler Yüzünden Kafalar Karıştı  (11.09.2023)

Haberler asparagas mıydı, yoksa, konulara yeterince nüfuz edemeyenlerce yazılmış olmasından mıydı bilemiyorum...
ayrıntılar için tıklayın

Üç Yılda 28 Trilyon 279 Milyar Vergi Tahsilatı Mümkün Mü? (08.09.2023)

Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Strateji ve Bütçe Başkanlığı'nca hazırlanan Orta Vadeli Plan Program (OVP) (2024-2026)...
ayrıntılar için tıklayın

Orta Vadeli Programda Vergiye İlişkin Neler Var? (08.09.2023)

2024-2026 dönemini kapsayan Orta Vadeli Program 6 Eylül 2023 tarihli mükerrer Resmî Gazetede yayımlandı. Programda...
ayrıntılar için tıklayın

İşçinin İhbar Tazminatı (08.09.2023)

İşçinin iş sözleşmesinin fesih bildiriminin, kanuni düzenlemelere uyulmadan yapılması halinde usulsüz fesih bildirimi söz...
ayrıntılar için tıklayın

Yazılıma Yatırım Yapmadan Bu İşleri Yönetemezsiniz! (08.09.2023)

İşsizlik maaşımı işe başladıktan sonra almaya devam ettiğim için İŞKUR ödeme yazısı göndermiş. Çıkartılan borcun tamamını...
ayrıntılar için tıklayın

Vergi Gelirleri Önümüzdeki Yıl Yüzde 74 Artıyor (08.09.2023)

Merkezi yönetim bütçesi hazırlık sürecini başlatan Orta Vadeli Program (OVP), makro politikaları, ilkeleri, hedef...
ayrıntılar için tıklayın

Herkesin Dilediğini Diktiği Bahçe; KDV (07.09.2023)

Geçtiğimiz günlerde okuduğum İngilizce bir makaledeki vergi sistemi benzetmesi beni çok etkiledi. Yazar vergi sistemini...
ayrıntılar için tıklayın

Alacak ve Borç Senetleri Reeskontunda Uygulanacak Faiz Oranı Yeniden Belirlendi (07.09.2023)

Bilindiği üzere, vergi yasaları açısından iktisadi işletmelerde kazanç tespit edilirken, Vergi Usul Kanunu'nun 281 ve 285...
ayrıntılar için tıklayın

2023 Yılında Elde Edilen Kâr Paylarında Vergileme (07.09.2023)

Geçen yıl 2022 için yazmıştım. Bu defa yazımı 2023 yılında sermaye şirketlerinden gerçek kişi pay sahiplerince elde edilen...
ayrıntılar için tıklayın

Taşınmaz Satışlarında KDV İstisnası Uygulaması (07.09.2023)

Taşınmaz Satışlarında KDV İstisnası Uygulaması Bu yazımızda kurumlar tarafından yapılan  “Taşınmaz Satışlarında KDV ...
ayrıntılar için tıklayın

Bir Borç Yapılandırma Daha Gelir Mi? (06.09.2023)

Geçen hafta bir akşam İstanbul’da yemekteyken, yemeğe katılanlardan eski bir banka patronu “ Yılmaz bey piyasadaki nakit...
ayrıntılar için tıklayın

Kurumlar Vergisi Mükelleflerinde Bir Taşla İki Kuş (06.09.2023)

İnsanlar belli maddi refaha ulaştıklarında kimi zaman köyüne, kimi zaman yaşadığı yere, kimi zaman ise ülkesine...
ayrıntılar için tıklayın

Vergi, Resim ve Harç İstisnası Belgesinin Zamanında Alınması (06.09.2023)

Damga Vergisi Kanunu’nun ek 2. maddesinde, ihracat ve diğer döviz kazandırıcı faaliyetler nedeniyle düzenlenen kâğıtlar...
ayrıntılar için tıklayın

Limitet Şirket Ortağı Müdürü Azlettirebilir Mi? (05.09.2023)

✔ Limitet şirket ortaklarının genel kurul dışında yöneticilerin azlini veya yönetim hakkının sınırlandırılmasını talepleri...
ayrıntılar için tıklayın

İşe İade Davasının Sonuçları (05.09.2023)

Geçen haftaki yazımda işe iade davasının şartlarını kaleme almıştım. Bu yazımda ise işe iade davasının sonuçlarına ...
ayrıntılar için tıklayın

Son Dakika Haberi: Ağustos Ayı Enflasyon Rakamları Açıklandı (04.09.2023)

SON DAKİKA HABERİ: Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ağustos ayı enflasyon verilerini açıkladı. Ağustosta TÜFE yüzde 9,09...
ayrıntılar için tıklayın

En Düşük Memur Maaşı Ne Kadar Olacak? (04.09.2023)

Memur-Sen'den yapılan açıklamaya göre düşük memur maaşı 1 Ocak 2024'te yüzde 46,81'lik artışla 22 bin 77 liradan 32 bin...
ayrıntılar için tıklayın

Özel Tüketim Vergisi (04.09.2023)

✔Kanuna ekli listelerdeki malların tarife numaralarında veya tanımlarındaki değişikliğin mahiyetini, Türk Gümrük Tarife...
ayrıntılar için tıklayın

Bu Davayı Kesin Kazanırız (04.09.2023)

Bir keresinde, "Vergi dairesine olan borcunuzu sildiririz." diyen birilerinin olduğunu duymuştum. Bana bu mümkün mü diye...
ayrıntılar için tıklayın

Geç Gelen Adalet Adalet Değildir! (04.09.2023)

Bireysel başvuru uygulamasına geçirilmesiyle, kamu gücünü kullanan kişi ve kurumların sebep olduğu hak ihlallerine karşı...
ayrıntılar için tıklayın

İlişkili Kişilere Konut Teslimlerinde KDV İadesi (01.09.2023)

İndirimli KDV oranına (% 1 ve % 10) tabi konut teslimleri nedeniyle mükellefler bakımından iade hakkı ortaya...
ayrıntılar için tıklayın

Kısmi Bölünen Anonim Şirket Ortaklarının Vergisiz Taşınmaz Satışı (01.09.2023)

Düşünelim ki satmak istediğiniz bir taşınmazınız var ve bu taşınmaz, iki yıldan fazla hisse senedine bağlı olarak pay...
ayrıntılar için tıklayın

Devreden SGK Matrahı Uygulamasının Hatalı Olması Hangi Risklere Yol Açar? (01.09.2023)

2008 yılında yürürlüğe giren sosyal güvenlik reformu ile getirilen yeni uygulamalardan biri de devreden/sarkan matrah...
ayrıntılar için tıklayın

''İşe İade Davası Şartları'' (01.09.2023)

Mevzuatımızda çalışanı korumaya yönelik bir takım düzenlemeler yapılmıştır. Bunlardan biri de işveren tarafından geçerli...
ayrıntılar için tıklayın

Emeklilikte İşe Başlama Tarihiyle İlgili İki Farklı Uygulama (01.09.2023)

İlk defa 30/8/1999 tarihinde astsubay okulunda öğrenci olarak sigortalılığım başladı. Sonrasında astsubaylıktan ayrılarak...
ayrıntılar için tıklayın

Hayaller Şampiyonlar Ligi Gerçekler Sefalet Ligi! (01.09.2023)

Sefalet endeksi, işsizlik oranı ile enflasyon oranını toplayarak ekonomik koşulları ölçer. Bu endeks, ABD'li ekonomist...
ayrıntılar için tıklayın

Son Dakika Haberi: Memur ve Memur Emeklilerinin Zam Oranı Belli Oldu (31.08.2023)

SON DAKİKA HABERİ: Memur ve memur emeklilerinin 2024-2025 yılları için zam oranı belli oldu. 2024'ün ilk altı ayında yüzde...
ayrıntılar için tıklayın

Hakem Kurulu’nun Zam Kararı Ne Olacak? (31.08.2023)

Kamu Görevlileri 7. Dönem Toplu Sözleşme süreci bugün sona eriyor. İşveren ve memur sendikalarının uzlaşamamasının...
ayrıntılar için tıklayın

Vergi Hukukunun Sorunsalları (1) Özel Esaslar (Kod Uygulaması) (31.08.2023)

Akrabam Ahmet amcamın gelip heyecan ve korku ile bağlı olduğu vergi dairesince “özel esaslara” alındığını, ayrıca “Katma...
ayrıntılar için tıklayın

Araç ve Konut Satışında Vergi 3 Yıl Sonra Ödenebilir Mi? (31.08.2023)

Bilindiği üzere, enflasyona karşı değer kaybetmeyen kalemlerin başında araçlar ve taşınmazlar (konut, arsa-arazi vb.)...
ayrıntılar için tıklayın

Tüzel Kişiliğe Sahip Şirketlerde Vergi ve Ceza Sorumluluğu (31.08.2023)

24 Ağustos 2023 tarihinde yayınlanan yazımızda kollektif şirketleri ve vergileme durumunu ele almıştık  Bu gün yazımızda ...
ayrıntılar için tıklayın

İşçi Yasaklara Uymak Zorunda (31.08.2023)

Konfeksiyon mağazam var. İş yerine aldığımız işçilerle yaptığımız sözleşmeye sigara içme yasağı ile ilgili özel madde...
ayrıntılar için tıklayın